Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 17 februari 2020

Update fractie – februari 2020

De agenda’s van de raadsvergaderingen in januari en februari hadden volgen planning van de coalitie stampvol moeten zitten met mooie resultaten en cruciale dossiers. Helaas blijkt daar in de praktijk niets van: bijna alle onderwerpen zijn doorgeschoven vanwege de beperkte capaciteit in de ambtelijke organisatie of vertragen vanwege de complexiteit van de dossiers. Gelukkig is er wel voortgang op het gebied van de inkoop van de jeugdhulpverlening en de gebiedsvisie voor de Geesten.

Jeugdzorg

Wel loopt het dossier rond de jeugdzorg waar Oegstgeest op de rijdende trein van de Leidse Regio zit. Hier hebben we als fractie een mooi resultaat gehaald door de raad achter een amendement te krijgen wat goede zorg voor het terugdringen van doorverwijzingen plaatst.

De Geesten

Verder heeft de gemeente haast met het dossier rond de Geesten. Als D66 fractie maken we ons hard voor een betere betrokkenheid van en informatie voorziening naar onze inwoners. Helaas blijft de manier waarop de wethouder hier avonden voor organiseert rommelig. Het plan is nu dat de besluitvorming over de inrichting van het gebied in mei verder vorm moet krijgen, maar dat hangt in de praktijk af van de gesprekken van de gemeente met de verschillende eigenaren in het gebied. Voor meer info over de Geesten zie: https://oegstgeest.d66.nl/nav-informatieavond-de-geesten/

VSO-locatie Leo Kanner

De gemeente heeft ook plannen om de VSO-locatie van de Leo Kanner in Endegeest te gaan bouwen. Wij maken ons zorgen of die keuze door de complexiteit van de discussie rond de Geesten niet tot vertraging gaat leiden. Gelukkig heeft de wethouder ons toegezegd dat we in 2020 gaan bouwen. Als het niet in Endegeest is zal dat gewoon op de huidige locatie zijn.

Komende maanden zullen we het college kritisch volgen voor: de Geesten, de Leo Kanner maar ook voor de verdere afhandeling van de overgang naar nascheiding van afval. Daarnaast zal er op initiatief van de D66 leden in de Leidse Regio afvaardiging van het Algemeen Bestuur Holland Rijnland en regionaal woordvoerdersoverleg worden opgestart over de RES (regionale energie strategie), waar het komende half jaar grote stappen mee gezet moeten worden in Holland Rijnland verband.