Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 1 maart 2021

Update fractie – februari 2021

De laatste twee maanden kenmerken zich door een opvallend lege formele raadsagenda. Het blijft wachten op een doorbraak in dossiers als de Leo Kanner en de Geesten. Dat er op de achtergrond wel veel op Oegstgeest afkomt blijkt uit het grote aantal informatieve avonden wat plotseling de kop opsteekt. Een informatieavond rond de Duikerbrug aan het eind van de dorpsstraat, stand van zaken in het sociaal domein, de plannen van Sedos voor het Hofbrouckerpark, de scenario’s voor de GDT-school en nu meest recent een avond op 4 maart over het verzoek van het COA voor de tijdelijke opvang van 175 tot 250 statushouders in het Hoefijzergebouw naast het gemeentehuis. Stuk voor stuk complexe dossiers.

Voor het Hofbrouckerpark heeft de fractie een motie ingediend die in maart besproken gaat worden. Doel van deze motie is het nogmaals bevestigen van de koers die een aantal jaren terug is ingezet, namelijk de realisatie van sociale en zorg gerelateerde woningen, behoud van groen en het samen optrekken met initiatiefgroepen vanuit het dorp zoals de Oegstgeester Hofjes.

Op 4 maart worden de raad en belangstellenden tijdens een beeldvormende vergadering verder geïnformeerd over het verzoek van het COA voor de tijdelijke opvang van een groot aantal statushouders. De gemeente heeft een wettelijke verplichting woningen beschikbaar te stellen, maar dat geldt niet voor deze tijdelijk opvang in deze aantallen. De beoogde locatie naast het gemeentehuis is één van de weinige locaties in Oegstgeest waar op korte termijn ook sociale woningen ontwikkeld worden. Oegstgeest moet in 2021 en 2022 tweemaal 40 van deze woningen beschikbaar stellen. Het is dus belangrijk voor de fractie dat deze tijdelijke opvang de ontwikkeling van de wijk en daarmee de realisatie van definitieve plekken niet in de weg zit. Daarnaast begrijpen we dat er veel vragen en zorgen zijn vanuit omwonenden, vragen hebben wij ook. We gaan ervan uit dat de wethouder en het COA deze vragen gaan beantwoorden.

Daarnaast hebben we in januari als fractie de wethouder gevraagd naar de stand van zaken van de gesprekken met Sportschool Jenergy in de wijk Poelgeest. De wethouder houdt ons daar recent ook buiten de vergadering regelmatig van op de hoogte. Een paar weken terug is de vergunningsaanvraag van Jenergy bij de gemeente binnen gekomen. Deze is in lijn met de gesprekken die het afgelopen half jaar gevoerd zijn. Het ziet er naar uit dat ook het initiatief voor een supermarkt in Poelgeest een start kan maken. Daarvoor zal wel steun vanuit de wijk nodig zijn, vooral door de winkel te omarmen voor de dagelijkse boodschappen als deze er is.