Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 7 juni 2020

Update fractie juni 2020 – een drukke online periode

De gemeenteraad heeft de afgelopen weken een drukke online periode achter de rug. Naast de behandeling van de lokale woonvisie, de gebiedsvisie voor de Geesten, zijn er ook stevige debatten geweest over de RDOG Midden Holland (waar de GGD onderdeel van is) en het concept voor de Regionale Energiestrategie. Daarnaast hebben we de perspectiefnota ontvangen voor 2021 en verder.

 

Beeldvormende bijeenkomst Corona

Op verzoek van D66 is er een online beeldvormende bijeenkomst over de impact van Corona op Oegstgeest georganiseerd. In deze vergadering hebben we van de kinderopvang, de scholen, de sport, de cultuursector, de winkeliers, ondernemers en zorgvertegenwoordigers een korte toelichting gekregen van wat er bij hun de afgelopen weken heeft gespeeld. Het was goed te horen dat heel veel zaken in samenwerking tussen de gemeente en betrokkenen goed loopt. Daarnaast is ook duidelijk dat de winkeliers, ondernemers en de cultuursector in ons dorp heel hard getroffen zijn en alle steun kunnen gebruiken om daar weer bovenop te komen de komende periode. Wij verwachten van het college dat ze hier boven op zitten en continu contact houden met alle vertegenwoordigers. Het is goed te zien dat dit ook zo ervaren werd door de aanwezigen.

Lokale Woonvisie

Na een aantal momenten met technische problemen is uiteindelijk op maandag 25 maart de lokale woonvisie behandeld en goedgekeurd. Hiermee is, na een uitgebreid woonbehoefte onderzoek, het dossier waar vorig jaar wethouder Huri Sahin op aftrad eindelijk afgerond. Opvallend is dat het resultaat wat nu voor lag eigenlijk niet veel verschilde met vorig jaar met daarin de bevestiging van de regionale afspraken, zoals 25% sociale woningbouw. Nu kwamen het CDA en de VVD eigenlijk met niet veel meer dan een paar kleine tekstuele aanpassingen. Wel bleek in het debat een meerderheid voor het verhogen van het percentage huurwoningen net boven sociaal, om doorstroom en het voor starters makkelijker te maken. Uiteindelijk werd het een voorstel van de VVD om naast 25% sociaal, 25% middenhuur in de woonvisie vast te leggen.

De Geesten

De gebiedsvisie voor de Geesten heeft een harde deadline voor de zomer waardoor dit proces de afgelopen weken intensief online doorlopen moest worden. Een lastig proces waar niet iedereen zich goed gehoord heeft gevoeld. Dit is door Corona er niet makkelijker op geworden. Ons raadslid Arne-Jan Vos heeft zich hier namens D66 intensief mee bemoeid. Het was goed te zien dat onze constructieve houding door de wethouder en ook de coalitiepartijen gewaardeerd werd. Hierdoor hebben we met wisselende meerderheden – naast het eerder bereikte behoud van het Entreegebouw – nog invloed gehad op:

  • het verplaatsen van het bouwvlak op het open veld
  • het garanderen van sneller duidelijkheid voor het ponycentrum
  • het bij de raad houden van de bevoegdheid de bestemming van het kasteel om te zetten naar wonen.

Het wordt spannend of de wethouder de komende weken de onderliggende overeenkomsten met de eigenaren in het gebied rond krijgt. Meer informatie staat op de website: https://oegstgeest.d66.nl/2404-2/

Concept Regionale Energiestrategie

In mei is ook het debat in de verschillende raden van Holland Rijnland gevoerd over de zienswijze op de (concept) Regionale Energiestrategie (meer informatie over deze strategie is te vinden op https://wijzijnon.nl/). Als D66 hebben we geprobeerd een aantal zaken toe te voegen aan deze zienswijze zoals

  • het aandringen bij het rijk voor een investeringsfonds met lage rente voor mensen met minde financiële middelen
  • het maken van een overzicht van de business case met risico’s voor de warmterotonde

Verder hebben we de oproep om met het oog op het draagvlak goed zicht te houden op het realiteitsgehalte van de bedachte maatregelen van harte ondersteund. De ambities die we hebben vastgesteld staan voorop, we kunnen dus niet aan plannen blijven trekken als deze daar niet voldoende aan bij blijken te dragen.

De komende periode

De komende periode bespreken we onder andere de perspectiefnota. Maar dit weekend bleek ook plotseling de rond de verhuizing van ASC in het bestemmingsplan gemaakte afspraak dat er geen kunstgras aangelegd mag worden in de Overveerpolder juridisch niet houdbaar is. Verder moet voor de Geesten een aantal stappen gezet worden richting het bestemmingsplan.

Genoeg onderwerpen die aanleiding zullen zijn voor een stevig debat! Laten we hopen dat we ook snel weer fysiek in de raadszaal kunnen vergaderen (op 1,5m)!