Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 3 januari 2011

Verkiezingsjaar

2011 is opnieuw
een verkiezingsjaar. Op 2 maart zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten.
Deze verkiezingen zijn bijzonder belang dit keer aangezien de nieuwe provinciale staten de
Eerste Kamerleden kiezen. Inzet van
de verkiezingen op 2 maart is dus niet alleen het provinciaal beleid de komende
jaren, maar ook de vraag of de huidige coalitiepartijen in Den Haag in de Eerste
Kamer een meerderheid zullen verwerven. D66 gaat natuurlijk ook in
Oegstgeest, Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg campagne voeren voor de Statenverkiezingen!

We hopen dat er weer leden zullen zijn die daarin een rol
willen vervullen; bijvoorbeeld op zaterdag 20 en 27 februari de kramen
bemensen in de winkelcentra. U kunt zich hiervoor opgeven bij de secretaris
van het bestuur op jan_vos@casema.nl