Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 26 februari 2020

Vraagtekens bij sloop Entreegebouw en Julianaschool

Vorig jaar heeft de gemeenteraad opdracht gegeven tot het ‘behouden en versterken van het groene karakter’ van het gebied Endegeest. Op 12 februari heeft de wethouder gepresenteerd hoe hij dat ziet: het ‘versterken van de corridor’ tussen Rhijngeest en Endegeest, onder andere door het slopen van twee historische gebouwen, namelijk de oude Julianaschool en het Entreegebouw.

Compensatie

Deze panden zijn niet van de gemeente Oegstgeest. De eigenaar van deze panden zal hier dus voor gecompenseerd moeten worden. Om dat te doen krijgt deze projectontwikkelaar waarschijnlijk bouwrechten op een andere plek in het gebied. 12 februari bleek dit te gaan om nieuwe bebouwing op het terrein van Endegeest, met name het veld tussen het kasteel en de Endegeesterstraatweg. D66-woordvoerder Arne-Jan Vos: “Als het alleen zou gaan over het versterken van groen willen we daarover nadenken. Maar nu verdwijnen er twee monumentale panden én krijgen we daarvoor enorme veel nieuwbouw in het gebied terug. Daarnaast staan er nu stukken bos op het terrein aangemerkt als mogelijk bouwlocatie. Hier zal dus bos worden gekapt om elders gebouwen te kunnen slopen.”

Versterken groen

D66 heeft een ander beeld bij het behouden en versterken van het groen. De Julianaschool en het Entreegebouw staan het versterken van het groen niet in de weg, ze passen in het landschap en ze zijn onderdeel van het vertrouwde gezicht van het gebied. Door deze gebouwen niet te slopen maar met de eigenaar te zoeken naar een nieuwe functie, hoeft er elders in het gebied minder gebouwd te worden.

Debat op 5 maart

Het plan van de wethouder heeft goede punten, maar de sloop van deze gebouwen gaat een stap te ver. D66 wil samen met de raad en het college zoeken naar alternatieven om het groen in dit gebied te beschermen en te versterken. Meerdere partijen hebben aangegeven hier voor open te staan. Daarom is de, in de raad van 20 februari ingediende, motie voor het behoud van deze gebouwen geagendeerd in de commissievergadering van 5 maart, dan zullen de partijen met de wethouder en elkaar in debat gaan over dit onderwerp.