Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 29 juni 2018

Waarom steunt coalitie geen moties die beleid ondersteunen?

Bij de raadsvergadering op 28 juni is een motie van D66 over schuldhulpverlening met algemene stemmen aangenomen. Dat is een goede manier van raadsbreed inhoudelijk problemen oplossen die in Oegstgeest spelen. De verantwoordelijke wethouder noemde de motie aanvullend aan het beleid en zei dat de motie ondersteunde wat het college wilde doen. Met wat veranderingen stemden coalitiepartijen er toen voor. Daar is D66 Oegstgeest blij mee.

 

Helaas zijn zijn de moties voor een sportakkoord met de verenigingen, steun voor het actief inzetten op preventie en het verder brengen van de noodzakelijke discussie over onderwijshuisvesting weggestemd. Terwijl ook die beleid ondersteunden en aanvullend waren volgens de verantwoordelijke wethouder, zij het dat onderwijs te vroeg kwam volgens hem. Waarom stemden de coalitiepartijen daar dan niet ook voor? Volgens deze partijen waren die moties overbodig.

 

Dus: de redenering lijkt in veel gevallen: of we zijn tegen de motie van de oppositie, of we zijn er voor, maar dan is deze overbodig en stemmen we daarom tegen.

 

D66 wil graag inhoudelijk oppositie voeren. Dus waar we voor zijn steunen we, ook als dat nu beleid is van de coalitie. Andersom lijkt dat niet zo te zijn. De coalitiepartijen zeiden dat ze de hand uitstaken naar de oppositie, maar in de praktijk gebeurt dat niet.

 

Hopelijk komt het omdat het college net is begonnen en durven de coalitiepartijen niet nu al de discussie aan. D66 hoopt dat het moment snel komt dat het debat in de raad op inhoud kan worden gevoerd en de coalitiepartijen laten zien waar ze voor staan. Maar in de praktijk lijkt dat nu anders..