Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 23 januari 2019

Woonvisie Oegstgeest

Door het plotselinge vertrek van wethouder Huri Sahin op donderdag 10 januari werd de woonvisie van Oegstgeest in één klap een zeer gevoelig dossier. Het agendapunt woonvisie heeft de commissie nooit bereikt want voordat de inhoudelijke stukken werden besproken liet wethouder Sahin weten dat zij haar functie als wethouder per direct neerlegt. De oorzaak: de woonvisie. Wat heeft zich in de coalitie of binnen het college afgespeeld waardoor wethouder Sahin het debat niet wilde afwachten? Op maandag 14 januari is het collegevoorstel om de woonvisie aan te passen alsnog behandeld. In het voorstel dat aan de raad werd voorgelegd staat dat de woonvisie moet worden aangepast op twee punten.

Punt 1: in de huidige woonvisie staat dat er in nieuwbouwprojecten voldaan moet worden aan minimaal 15% sociale woningbouw, dit moet 25% worden naar regionaal beleid.
Punt 2 er moet een inspanningsverplichting komen voor woningen in het middensegment (€710-€900).

D66 is voor het ophogen van 15% sociale woningbouw naar 25% en kon dus instemmen met het 1ste punt. Maar we konden niet achter het 2de punt staan. D66 vindt een inspanningsverplichting te vrijblijvend. Wij willen dat er concrete percentages worden afgesproken in het middensegment om zo een grote groep bewoners te kunnen bedienen die nu tussen wal en schip vallen. Door enkel bij de te bouwen in het sociale segment wordt het probleem van scheef wonen niet opgelost. Scheef wonen ontstaat door een krapte op de woningmarkt in het middensegment. Dit probleem moet ook worden opgelost  om zo ook meer ruimte te bieden op de sociale woningmarkt.

In 2019 staat er een woningmarkt onderzoek op de planning, D66 wil graag de resultaten van dit onderzoek afwachten. Pas dan kan een goed besluit worden genomen. Daarbij komt dat in 2020 de   woonvisie volledig wordt herzien en daarin wil D66 dat de 25% sociale woningbouw in ieder geval wordt gerealiseerd. Verder willen wij dat er een goed plan moet komen voor woningen in het middensegment. D66 gaat mee in de visie van de coalitie dat we in de nieuwbouwprojecten die er nu op de agenda staan, de 25% sociale woningen via moties willen realiseren. De coalitie heeft een motie aangekondigd om 25% sociale woningbouw te realiseren in Nieuw Rhijngeest Zuid. Wij zien deze motie graag tegemoet maar mocht deze naar onze mening niet voldoende dragend zijn om de doelen te behalen dan zullen wij met een eigen motie komen.

D66 betreurt wel de gang van zaken, een wethouder stapt op om een collegevoorstel dat niet wordt ondersteunt door de coalitie. Hoe is dit voorstel door het college gekomen? We vragen ons af hoe dit heeft kunnen gebeuren?