Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 14 juni 2019

Zorgen over voorbereidingsbesluit Endegeest en Overgeest

Gisteren heeft de gemeenteraad van Oegstgeest een voorbereidingsbesluit genomen voor de gebieden Endegeest en Overgeest. Een voorbereidingsbesluit zorgt ervoor dat het gebied een jaar lang wordt bevroren en dat er geen nieuwe ontwikkelingen mogen worden gestart. Dit geeft de gemeente een jaar de tijd om een nieuw bestemmingsplan op te stellen.

Een dergelijk besluit is al eerder voorgesteld door de fractie van Hart voor Oegstgeest. Toen vond D66 het een sympathiek voorstel, maar te vroeg. De termijn van een jaar was niet haalbaar en daarmee zou een voorbereidingsbesluit geen effectief middel zijn om het gebied te beschermen. Dat ligt nu iets anders. We kunnen nu binnen een jaar een nieuw bestemmingsplan maken dus wij staan positief ten opzichte van het idee van een voorbereidingsbesluit.

Helaas betreft het voorstel van het college geen zuiver voorbereidingsbesluit. In het besluit worden namelijk ook bevoegdheden voor het College gecreƫerd. De bevoegdheid om bepaalde ontwikkelingen toch via een omgevingsvergunning mogelijk te maken. Ook als deze niet binnen het huidige bestemmingsplan vallen. Op deze manier heeft dit besluit dus een achterdeur gecreƫerd waarbij het College zichzelf meer zeggenschap over het gebied heeft gegeven. Zeggenschap die wat D66 betreft voor Endegeest en Overgeest bij de gemeenteraad hoort te liggen.

Het was mogelijk geweest dit goed te regelen door het besluit anders te formuleren. Dit had gekund zonder daarmee de mogelijkheden voor gewenste nieuwe ontwikkelingen te blokkeren. Helaas heeft de raad niet zo besloten.

D66 betreurt dit zeer op een dossier waarvoor elke keer de raadszaal weer vol met betrokken inwoners zit, een dossier waarvan Oegstgeest mag verwachten dat de gemeenteraad (zorgt dat zij) zich maximaal in blijft spannen voor het resultaat. Het signaal aan onze inwoners en de externe partners had moeten zijn dat we regie willen houden op de ontwikkelingen in dit gebied.

Nu wordt helaas een andere suggestie gewekt. D66 is voor een net voorbereidingsbesluit. Wij zijn niet voor een besluit dat nu nog onbekende ontwikkelingen buiten de raad om mogelijk maakt. Daarom hebben wij tegen dit voorbereidingsbesluit gestemd